Khảo sát nhu cầu tuyển sinh trình độ thạc sĩ luật học năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk

Đăng vào 22/04/2020 14:26

Thưa Anh/Chị!

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 310/QĐ-BGDĐT ngày 12/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được phép tổ chức hoạt động đào tạo theo Quyết định số 1462/QĐ-BGDĐT ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Luật Hà Nội triển khai tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ luật học theo định hướng ứng dụng tại Phân hiệu đối với những người đã tốt nghiệp đại học thuộc một trong số các mã ngành: Luật, Luật kinh tế, Luật kinh doanh, Luật quốc tế, Luật thương mại quốc tế.

Để kịp thời đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu đào tạo cán bộ pháp luật chất lượng cao ở trình độ thạc sĩ luật học tại Phân hiệu; đề nghị Anh/Chị vui lòng dành thời gian trả lời các câu hỏi trong Phiếu khảo sát nhu cầu tuyển sinh (theo đường link dưới đây) và gửi đường link này đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp có nhu cầu học thạc sĩ luật học tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEQp-pGWk6qkOudyUNFWrMF8n18pE6fI9DNKVjhkWhxFdUhA/viewform

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Anh/Chị!