Giấy báo dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh Khóa 18 đợt 1 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (2019-2022)

Đăng vào 04/04/2019 09:11

Thí sinh xem tại đây

Phòng Đào tạo thông báo: thí sinh Nông Quốc Toàn sinh ngày 26/11/1992 (SBD 000373, Phòng thi số 16) đến Phòng Đào tạo A1.07 (SĐT: 0243.8351879/0983.815849) để hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh trước ngày 05 tháng 4 năm 2019.

Trân trọng!