Tuyển sinh thạc sĩ

Thông báo V/v tổ chức nhập học lớp Nghiên cứu sinh khóa 28 và Cao học luật khóa 30 (đợt 1 năm 2022)
Thông báo V/v tổ chức nhập học lớp Nghiên cứu sinh khóa 28 và Cao học luật khóa 30 (đợt 1 năm 2022)
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 1 năm 2022, khóa 30 (niên khóa 2022-2024)
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 1 năm 2022, khóa 30 (niên khóa 2022-2024)
 
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển cao học (Đợt 1 năm 2022)
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển cao học (Đợt 1 năm 2022)
 
Thông báo Về việc phúc khảo xét tuyển sau đại học đợt 1 năm 2022
Thông báo Về việc phúc khảo xét tuyển sau đại học đợt 1 năm 2022
 
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022
 
Danh sách phòng thi Tiếng Anh Tuyển sinh Cao học Khóa 30 đợt 1 năm 2022
Danh sách phòng thi Tiếng Anh Tuyển sinh Cao học Khóa 30 đợt 1 năm 2022
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học và nghiên cứu sinh (Đợt 1 năm 2022)
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học và nghiên cứu sinh (Đợt 1 năm 2022)
 
Thông báo Tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn thi tiếng Anh (Đợt 1 năm 2022)
Thông báo Tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn thi tiếng Anh (Đợt 1 năm 2022)
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học và nghiên cứu sinh (Đợt 1 năm 2022)
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học và nghiên cứu sinh (Đợt 1 năm 2022)
 
Thông báo Về việc tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học môn tiếng Anh đợt 1 năm 2022
Thông báo Về việc tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học môn tiếng Anh đợt 1 năm 2022
 
Thông báo Về chỉ tiêu tuyển sinh, hình thức đào tạo, hồ sơ dự tuyển và phương thức tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022
Thông báo Về chỉ tiêu tuyển sinh, hình thức đào tạo, hồ sơ dự tuyển và phương thức tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022
 
Thông báo V/v hoàn trả lệ phí tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021
Thông báo V/v hoàn trả lệ phí tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021
 
Thông báo Tuyển sinh cao học năm 2022
Thông báo Tuyển sinh cao học năm 2022
 
Thông báo Tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2022
Thông báo Tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2022
 
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh lần 2 đợt 2 năm 2021 (niên khóa 2021-2024)
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh lần 2 đợt 2 năm 2021 (niên khóa 2021-2024)
 
Quyết định Phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định Phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo V/v xét tuyển nguyện vọng 2 ngành luật quốc tế và ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021
Thông báo V/v xét tuyển nguyện vọng 2 ngành luật quốc tế và ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021
 
Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021
Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021
 
Thông báo V/v phổ biến quy chế, tập huấn và làm thủ tục dự thi cho thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ (Đợt 2 năm 2021)
Thông báo V/v phổ biến quy chế, tập huấn và làm thủ tục dự thi cho thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ (Đợt 2 năm 2021)
 
Danh sách phòng thi và Hướng dẫn về định dạng đề thi - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn thi tiếng Anh (Đợt 2 năm 2021)
Danh sách phòng thi và Hướng dẫn về định dạng đề thi - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn thi tiếng Anh (Đợt 2 năm 2021)