Thông tin Tuyển sinh thạc sĩ tại Phân hiệu

Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học Đợt 2 năm 2023 tại Phân hiệu của Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học Đợt 2 năm 2023 tại Phân hiệu của Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo Thông tin tuyển sinh cao học năm 2022 mở tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
Thông báo Thông tin tuyển sinh cao học năm 2022 mở tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021, mở tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021, mở tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo về việc nhập học và khai giảng đối với Lớp Cao học Khóa 28ƯD-PH tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo về việc nhập học và khai giảng đối với Lớp Cao học Khóa 28ƯD-PH tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo tuyển sinh cao học luật năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo tuyển sinh cao học luật năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Khảo sát nhu cầu tuyển sinh trình độ thạc sĩ luật học năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Khảo sát nhu cầu tuyển sinh trình độ thạc sĩ luật học năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk