Thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học đợt 1 năm 2024

Đăng vào 16/04/2024 17:27

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học đợt 1 năm 2024

 

Thí sinh chuẩn bị hồ sơ theo Thông báo số 385/TB-ĐHLHN về Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2024: Xem chi tiết tại đây