Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển và Danh sách thí sinh đề nghị miễn thi ngoại ngữ trong kỳ tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2024

Đăng vào 08/05/2024 16:11

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển Cao học đợt 1 năm 2024

1. Ngành Luật định hướng nghiên cứu

2. Ngành Luật hiến pháp và Luật hành chính định hướng nghiên cứu

3. Ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự:

3.1. Định hướng nghiên cứu

3.2. Định hướng ứng dụng

4. Ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự định hướng nghiên cứu

5. Ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm định hướng nghiên cứu

6. Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật định hướng nghiên cứu

7. Ngành Luật kinh tế:

7.1. Định hướng nghiên cứu

7.2. Định hướng ứng dụng

8. Ngành Luật quốc tế định hướng nghiên cứu

 

Danh sách thí sinh đề nghị miễn thi ngoại ngữ trong kỳ tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2024

Xem chi tiết tại đây

 

Trong trường hợp có sai sót về thông tin, đề nghị thí sinh liên hệ Phòng Đào tạo sau đại học (Phòng 12A.05 nhà A), Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38352354; (024) 37738327 (từ 9h00 đến 16h00, thứ 2 đến thứ 6); hoặc số Hotline Thường trực Hội đồng tuyển sinh: 096.4610220; Hotline Thư ký Hội đồng tuyển sinh: 098.3140770.