Thông báo Tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2024

Đăng vào 01/03/2024 11:33

Trường Đại học Luật Hà Nội nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh thường xuyên để xét điều kiện dự tuyển 3 tháng/1 lần trong năm 2024;

Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển từ ngày 08/4/2024.

Thông tin chi tiết xem dưới đây:

Thông báo Tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2024

Hồ sơ kèm theo

 

Link đăng ký dự tuyển

(Phiếu đăng ký dự tuyển được xuất từ hệ thống sau khi thí sinh đã đăng ký dự tuyển trực tuyến)

 

 

Quy định về chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng trong tuyển sinh trình độ tiến sĩ: 

Hướng dẫn xác định văn bằng, chứng chỉ đáp ứng điều kiện chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ, năng lực tiếng Việt trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ