Thông báo Tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2023

Đăng vào 17/02/2023 00:00

Trường Đại học Luật Hà Nội nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh thường xuyên để xét điều kiện dự tuyển 3 tháng/ 1 lần trong năm 2023;

Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển từ ngày 28/3/2023, link đăng ký dự tuyển trực tuyến sẽ có tại đây cùng ngày. 

Thông tin chi tiết xem tại link Thông báo dưới đây.

Xem chi tiết

Hồ sơ kèm theo

Link đăng ký trực tuyến

Thông báo Về phương thức thanh toán lệ phí tuyển sinh