Thông báo v/v thay đổi phương thức tuyển sinh và gia hạn thời hạn tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 1 năm 2021

Đăng vào 30/07/2021 00:00

Thông báo gia hạn và thay đổi phương thức tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh

Mẫu Phiếu đăng ký

Mẫu Sơ yếu lý lịch

Hướng dẫn đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến trình độ đại học

Lưu ý: Thí sinh cần đăng ký thông tin trực tuyến trước khi gửi hồ sơ về trường

Thí sinh đã nộp hồ sơ trước khi gia hạn cần đăng nhập lại trang thông tin tuyển sinh trực tuyến để nhập bổ sung Điểm trung bình tích lũy toàn khóa bậc đại học và các thông tin cần thiết khác. Trường hợp đã đăng ký trước khi gia hạn nhưng thay đổi thông tin về Nguyện vọng, ngành đăng ký học, thời gian học cần nộp lại Phiếu đăng ký để đủ điều kiện xét tuyển.