Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy ngành Luật, Luật kinh tế cho người đã có bằng đại học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 08/05/2024 16:33

Xem tại đây

Thí sinh đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến tại đây: https://ts.hlu.edu.vn