Thông báo V/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh và gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trụ sở chính Trường Đại học Luật Hà Nội (Đợt 2 năm 2020)

Đăng vào 16/10/2020 13:15