Thông báo tuyển sinh vào Chương trình kiên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hòa Kỳ đối với thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội diện tuyển thẳng, UTXT, theo phương thức xét kết quả học tập THPT

Ngày đăng 19/07/2019