Hệ văn bằng 2 chính quy

Thông báo về việc sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo về việc sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy khóa 15 ngành Luật thương mại quốc tế
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy khóa 15 ngành Luật thương mại quốc tế
 
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2016 ngành Luật Thương mại quốc tế
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2016 ngành Luật Thương mại quốc tế