Hệ văn bằng 2 chính quy

Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh Khóa 17 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt 1)
Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh Khóa 17 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt 1)
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy khóa 17 đợt 1 năm 2017
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy khóa 17 đợt 1 năm 2017
 
Thông báo v/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh và gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh hệ VB2 chính quy khóa 17 đợt 1, niên khóa 2018-2021
Thông báo v/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh và gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh hệ VB2 chính quy khóa 17 đợt 1, niên khóa 2018-2021
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2018 đợt 1 (Khóa 17, niên khóa 2018-2021)
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2018 đợt 1 (Khóa 17, niên khóa 2018-2021)
 
Quyết định V/v công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khóa 16 (đợt 2 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội)
Quyết định V/v công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khóa 16 (đợt 2 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội)
 
Thông báo V/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học đối với sinh viên Khóa 16 (đợt 2) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo V/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học đối với sinh viên Khóa 16 (đợt 2) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Tra cứu điểm thi văn bằng 2 chính quy khóa 16 đợt 2 năm 2017
Tra cứu điểm thi văn bằng 2 chính quy khóa 16 đợt 2 năm 2017
 
Lịch thi và phòng thi Tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16 năm 2017 (Đợt 2)
Lịch thi và phòng thi Tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16 năm 2017 (Đợt 2)
 
Thông báo V/v xét điều kiện dự tuyển đối với thí sinh tham dự tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16, đợt 2 (niên khóa 2017-2020)
Thông báo V/v xét điều kiện dự tuyển đối với thí sinh tham dự tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16, đợt 2 (niên khóa 2017-2020)
 
Kế hoạch Tổ chức kỳ thi tuyển sinh Khóa 16 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt 2)
Kế hoạch Tổ chức kỳ thi tuyển sinh Khóa 16 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt 2)
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh VB2CQ năm 2017 (Khóa 16) - Đợt 2
Lịch ôn tập thi tuyển sinh VB2CQ năm 2017 (Khóa 16) - Đợt 2
 
Thông báo V/v gia hạn thời gian phát phiếu báo dự thi, công bố danh sách thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16 năm 2017 đợt 2
Thông báo V/v gia hạn thời gian phát phiếu báo dự thi, công bố danh sách thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16 năm 2017 đợt 2
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16 năm 2017 đợt 2
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16 năm 2017 đợt 2
 
Thông báo V/v tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2017 đợt 2 (Khóa 16, niên khóa 2017-2020)
Thông báo V/v tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2017 đợt 2 (Khóa 16, niên khóa 2017-2020)
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16 - Đợt 1 (niên khóa 2017-2020)
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16 - Đợt 1 (niên khóa 2017-2020)
 
Thông báo V/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kề hoạch nhập học, khai giảng đối với sinh viên Khóa 16 (đợt 1) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo V/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kề hoạch nhập học, khai giảng đối với sinh viên Khóa 16 (đợt 1) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Tra cứu điểm tuyển sinh văn bằng 2 chính quy khóa 16 - đợt 1 năm 2017
Tra cứu điểm tuyển sinh văn bằng 2 chính quy khóa 16 - đợt 1 năm 2017
 
Lịch thi và phòng thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai khóa 16 năm 2017 (Đợt 1)
Lịch thi và phòng thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai khóa 16 năm 2017 (Đợt 1)
 
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16 đợt 1
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16 đợt 1
 
Thông báo Về kế hoạch tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16, đợt 1 (niên khóa 2017-2020)
Thông báo Về kế hoạch tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16, đợt 1 (niên khóa 2017-2020)