Hệ vừa làm vừa học

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021 (đợt 1) tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021 (đợt 1) tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trình độ đại học vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021
Thông báo v/v nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trình độ đại học vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021
 
Thông bào v/v tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021 mở tại phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tỉnh Đắk Lắk
Thông bào v/v tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021 mở tại phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2021 tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2021 tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch nhập học đối với các thí sinh trúng tuyển Khóa 20B-VB1 và 20C-VB2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v triển khai kế hoạch nhập học đối với các thí sinh trúng tuyển Khóa 20B-VB1 và 20C-VB2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh đợt 2 năm 2020 các lớp vừa làm vừa học tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh đợt 2 năm 2020 các lớp vừa làm vừa học tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2020 (đợt 2) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2020 (đợt 2) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học cấp bằng đại học cho người đã có bằng đại học tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang
Thông báo tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học cấp bằng đại học cho người đã có bằng đại học tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang
 
Thông báo v/v tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học (đợt 2) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học (đợt 2) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2020 (đợt 1) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2020 (đợt 1) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2020 (đợt 1) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh
Thông báo v/v gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2020 (đợt 1) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh
 
Quyết định danh sách trúng tuyển ngành Luật Khóa 20 trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học văn bằng hai mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định danh sách trúng tuyển ngành Luật Khóa 20 trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học văn bằng hai mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định danh sách trúng tuyển ngành Luật Khóa 20 trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học văn bằng một mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định danh sách trúng tuyển ngành Luật Khóa 20 trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học văn bằng một mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định danh sách trúng tuyển ngành Luật Khóa 5 trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học văn bằng một mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Hà Giang
Quyết định danh sách trúng tuyển ngành Luật Khóa 5 trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học văn bằng một mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Hà Giang
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai vừa làm vừa học ngành Luật năm 2020 tại Hưng Yên
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai vừa làm vừa học ngành Luật năm 2020 tại Hưng Yên
 
Thông báo gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2020 (đợt 1) hệ vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2020 (đợt 1) hệ vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng 1 vừa làm vừa học trình độ đại học ngành Luật mở tại TT GDTX Hà Giang
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng 1 vừa làm vừa học trình độ đại học ngành Luật mở tại TT GDTX Hà Giang
 
Thông báo tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học ngành Luật năm 2020 tại Quảng Ninh
Thông báo tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học ngành Luật năm 2020 tại Quảng Ninh
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai vừa làm vừa học ngành Luật năm 2020 tại Hà Giang
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai vừa làm vừa học ngành Luật năm 2020 tại Hà Giang
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai vừa làm vừa học ngành Luật năm 2020 tại Vĩnh Phúc
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai vừa làm vừa học ngành Luật năm 2020 tại Vĩnh Phúc