Đại học chính quy

Thông báo v/v nộp bổ sung hồ sơ và lệ phí tuyển sinh đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức kết quả học tập bậc THPT năm 2021 (khóa 46)
Thông báo v/v nộp bổ sung hồ sơ và lệ phí tuyển sinh đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức kết quả học tập bậc THPT năm 2021 (khóa 46)
 
Thông báo v/v quy đổi điểm ngoại ngữ đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội trình độ đại học chính quy theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Thông báo v/v quy đổi điểm ngoại ngữ đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội trình độ đại học chính quy theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
 
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 30/06/2021)
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 30/06/2021)
 
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 30/06/2021)
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 30/06/2021)
 
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 29/06/2021)
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 29/06/2021)
 
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 29/06/2021)
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 29/06/2021)
 
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 28/06/2021)
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 28/06/2021)
 
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 26/06/2021)
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 26/06/2021)
 
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 26/06/2021)
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 26/06/2021)
 
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 16/06/2021)
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 16/06/2021)
 
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 10/06/2021)
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 10/06/2021)
 
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 08/06/2021)
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 08/06/2021)
 
Quyết định điều chỉnh Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021
Quyết định điều chỉnh Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021
 
Thông báo v/v nộp hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ 2021 theo phương thức xét kết quả chứng chỉ ngoại ngữ
Thông báo v/v nộp hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ 2021 theo phương thức xét kết quả chứng chỉ ngoại ngữ
 
Thông báo v/v nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trình độ đại học vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021
Thông báo v/v nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trình độ đại học vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021
 
Hướng dẫn đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến trình độ đại học
Hướng dẫn đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến trình độ đại học
 
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển hệ đại học chính quy 2021 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển hệ đại học chính quy 2021 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Đề án tuyến sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Đề án tuyến sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Dự kiến thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2021
Dự kiến thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2021
 
Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung vào ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk (đợt 1)
Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung vào ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk (đợt 1)