Kế hoạch đón tiếp sinh viên Khóa 22 văn bằng đại học thứ hai hình thức đào tạo chính quy, sinh viên Khóa 23 hình thức đào tạo vừa làm vừa học (Tuyển sinh đợt 1, năm 2023)

Ngày đăng 21/08/2023

Xem tại đây

Thời khóa biểu các Khóa 23A hình thức vừa làm vừa học, mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội: Xem tại đây