Hệ sau đại học

Kết quả phúc khảo Cao học Luật Khóa 27
Kết quả phúc khảo Cao học Luật Khóa 27
 
Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019
Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019
 
Thông báo V/v chia ca nhập học đối với Lớp cao học luật Khóa 27
Thông báo V/v chia ca nhập học đối với Lớp cao học luật Khóa 27
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019
 
Thông báo V/v nhập học và khai giảng đối với Lớp cao học luật Khóa 27, Lớp nghiên cứu sinh Khóa 25
Thông báo V/v nhập học và khai giảng đối với Lớp cao học luật Khóa 27, Lớp nghiên cứu sinh Khóa 25
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 2 năm 2019
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 2 năm 2019
 
Sổ điểm thi Sau đại học năm 2019 - Đợt 2
Sổ điểm thi Sau đại học năm 2019 - Đợt 2
 
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển cao học luật đợt 2 năm 2019
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển cao học luật đợt 2 năm 2019
 
Thông báo V/v đính chính thông tin về điều kiện dự tuyển NCS trong thông báo tuyển sinh NCS đợt 2 năm 2019
Thông báo V/v đính chính thông tin về điều kiện dự tuyển NCS trong thông báo tuyển sinh NCS đợt 2 năm 2019
 
Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
 
Số báo danh và phòng thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
Số báo danh và phòng thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
 
Danh sách thí sinh thuộc diện học bổ sung kiến thức không đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
Danh sách thí sinh thuộc diện học bổ sung kiến thức không đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
 
Bảng phân phòng thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
Bảng phân phòng thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
 
Thông báo V/v miễn thi ngoại ngữ đối với thí sinh dự tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
Thông báo V/v miễn thi ngoại ngữ đối với thí sinh dự tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
 
Lịch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
Lịch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi cao học Khóa 27
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi cao học Khóa 27
 
Danh sách chia lớp ôn thi cao học đợt 2 năm 2019 - môn Tiếng Anh
Danh sách chia lớp ôn thi cao học đợt 2 năm 2019 - môn Tiếng Anh
 
Thông báo điều chỉnh lịch ôn thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
Thông báo điều chỉnh lịch ôn thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
 
Thông báo V/v tổ chức học bổ sung kiến thức đối với thí sinh dự thi tuyển sinh cao học (đợt 2 năm 2019)
Thông báo V/v tổ chức học bổ sung kiến thức đối với thí sinh dự thi tuyển sinh cao học (đợt 2 năm 2019)
 
Thông báo V/v tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
Thông báo V/v tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019