Đại học chính quy

Danh sách học sinh diện dự bị đại học được tiếp nhận vào học khóa 44 hệ đại học chính quy
Danh sách học sinh diện dự bị đại học được tiếp nhận vào học khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 44 hệ đại học chính quy diện trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT QG 2019 tính đến hết ngày 15/08/2019
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 44 hệ đại học chính quy diện trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT QG 2019 tính đến ngày 15/08/2019
 
Thông báo v/v xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia 2019 Khóa 44 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia 2019 Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Danh sách trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 (2019-2023) diện xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia 2019
Danh sách trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 (2019-2023) diện xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia 2019
 
Điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 (2019-2023) diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019
Điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 (2019-2023) diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học vào Khóa 44 hệ đại học chính quy diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, dựa trên kết quả học tập bậc THPT tính đến hết ngày 22/7/2019
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học vào Khóa 44 hệ đại học chính quy diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, dựa trên kết quả học tập bậc THPT tính đến hết ngày 22/7/2019
 
Thông báo tuyển sinh vào Chương trình kiên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hòa Kỳ đối với thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội diện tuyển thẳng, UTXT, theo phương thức xét kết quả học tập THPT
Thông báo tuyển sinh vào Chương trình kiên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hòa Kỳ đối với thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội diện tuyển thẳng, UTXT, theo phương thức xét kết quả học tập THPT
 
Quyết định công nhận và danh sách thí sinh trúng tuyển Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Quyết định công nhận và danh sách thí sinh trúng tuyển Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Thông báo tuyển sinh vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa kỳ niên khóa 2019-2023
Thông báo tuyển sinh vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa kỳ niên khóa 2019-2023
 
Thông báo tuyển sinh lớp Chất lượng cao ngành Luật Khóa 44
Thông báo tuyển sinh lớp Chất lượng cao ngành Luật Khóa 44
 
Thông báo v/v xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 44 diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo v/v xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 44 diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
 
Thông báo v/v xác định điều kiện tuyển sinh và phân bố chỉ tiêu xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội (tại trụ sở chính Hà Nội) hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo v/v xác định điều kiện tuyển sinh và phân bố chỉ tiêu xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội (tại trụ sở chính Hà Nội) hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Quyết định công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia 2019
Quyết định công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia 2019
 
Thông báo v/v gia hạn nhận hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo v/v gia hạn nhận hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Danh sách hồ sơ không hợp lệ nộp xét tuyển vào K44 (2019-2023) theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT
Danh sách hồ sơ không hợp lệ nộp xét tuyển vào K44 (2019-2023) theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT
 
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện (tính đến hết ngày 07/7/2019) xét tuyển vào K44 (2019-2023) theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện (tính đến hết ngày 07/7/2019) xét tuyển vào K44 (2019-2023) theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT
 
Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tuyển sinh 200 chỉ tiêu đại học luật văn bằng 1 hệ chính quy năm 2019
Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tuyển sinh 200 chỉ tiêu đại học luật văn bằng 1 hệ chính quy năm 2019