Thông báo Tuyển sinh Cao học Đợt 2 năm 2024 tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk

Đăng vào 28/03/2024 00:00

Trường Đại học Luật Hà Nội nhận hồ sơ tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2024 kể từ ngày 06/5/2024 đến ngày 20/5/2024. Thông tin chi tiết xem dưới đây:

Thông báo Tuyển sinh Cao học Đợt 2 năm 2024 tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk

Mẫu hồ sơ kèm theo Thông báo Tuyển sinh Cao học Đợt 2 năm 2024

 

Link đăng ký dự tuyển

(Phiếu đăng ký dự tuyển được xuất từ hệ thống sau khi thí sinh đã đăng ký dự tuyển trực tuyến)

 

Quy định về chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ: 

Hướng dẫn xác định văn bằng, chứng chỉ đáp ứng điều kiện chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ, năng lực tiếng Việt trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ