Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022

Đăng vào 01/06/2022 00:00

Danh sách Bảng tổng hợp 

Tra cứu tại đây

Lưu ý: Thí sinh dùng số báo danh theo Danh sách Bảng tổng hợp để tra cứu điểm