Thông báo đăng ký thông tin dự thi tuyển sinh Khóa 18 đợt 3 năm 2019 hệ văn bằng Đại học thứ hai chính quy

Đăng vào 01/11/2019 11:52

[ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TUYỂN SINH ONLINE]
Thí sinh nhập thông tin đăng ký dự thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy Khóa 18 đợt 3 tại đây

Lưu ý: Thí sinh phải nhập thông tin đăng ký dự thi tuyển sinh trước khi nộp hồ sơ. Trường không nhận hồ sơ nếu thí sinh chưa nhập thông tin đăng ký dự thi tuyển sinh lên trang đăng ký thông tin tuyển sinh.