Văn bằng 2 vừa làm vừa học

Thông báo tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học - Đợt 1 năm 2016

Ngày đăng 07/12/2016

Khóa 1 mở tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội chi tiết

Khóa 1 mở tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn chi tiết

Khóa 1 mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương chi tiết

Khóa 1 mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên chi tiết

Khóa 2 mở tại Trường Trung cấp đa ngành Hà Nội chi tiết

Khóa 2 mở tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới chi tiết

Khóa 3 Trường Trung cấp Thái Nguyên chi tiết

Khóa 16 mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội chi tiết

Khóa 5 mở tại Trường Trung cấp Nghiệp vụ công đoàn Giao thông vận tải chi tiết

Khóa 1 mở tại Trường Cao đẳng phát thanh - truyền hình I tỉnh Hà Nam chi tiết