Thông báo Tuyển sinh Cao học Đợt 1 năm 2024

Ngày đăng 01/03/2024

Trường Đại học Luật Hà Nội nhận hồ sơ tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2024 kể từ ngày 08/4/2024 đến ngày 16/4/2024. Thông tin chi tiết xem dưới đây:

Thông báo Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2024

Hồ sơ kèm theo

 

Link đăng ký dự tuyển

(Phiếu đăng ký dự tuyển được xuất từ hệ thống sau khi thí sinh đã đăng ký dự tuyển trực tuyến)

 

Quy định về chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ: 

Hướng dẫn xác định văn bằng, chứng chỉ đáp ứng điều kiện chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ, năng lực tiếng Việt trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ