Thông báo về việc đăng ký xét tuyển sớm trình độ đai học hình thức đào tạo chính quy năm 2023

Ngày đăng 31/03/2023

Thông báo xem tại đây

Thí sinh đăng ký thông tin xét tuyển tại địa chỉ: http://xettuyen.hlu.edu.vn từ ngày 20/4/2023