Văn bằng 2 vừa làm vừa học

Thông báo v/v tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học mở tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Bổ sung lần 1)

Ngày đăng 14/09/2021