Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 30/06/2021)

Ngày đăng 01/07/2021

Xem tại đây

Lưu ý: Thí sinh thiếu hồ sơ (mục ghi chú trong danh sách) cần sớm nộp bổ sung về Trường để hoàn thiện hồ sơ, nếu thí sinh không bổ sung kết quả sẽ không được công nhận.

* Hỗ trợ thông tin tuyển sinh:

- Hotline: 19001205

- Fanpage: facebook.com/tuyensinhdhlhn