Đại học chính quy

Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 16/06/2021)

Ngày đăng 16/06/2021

Xem tại đây

Lưu ý: Trường đang tiếp tục nhận và tổng hợp hồ sơ, thí sinh chưa có tên trong danh sách chú ý theo dõi các thông báo tiếp theo.

* Hỗ trợ thông tin tuyển sinh:

- Hotline: 19001205

- Fanpage: facebook.com/tuyensinhdhlhn