Tuyển sinh tại Phân hiệu Đắk Lắk

Thông báo v/v gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020 tại Phân hiệu Đắk Lắk

Ngày đăng 19/10/2020

Thông báo xem tại đây
Mẫu phiếu tải tại đây
Lưu ý: Thí sinh cần nhập thông tin tuyển sinh lên trang đăng ký tuyển sinh online trước khi nộp hồ sơ tại địa chỉ: http://bit.ly/hludkts