Tuyển sinh tại Phân hiệu Đắk Lắk

Thông báo tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020 tại Phân hiệu Đắk Lắk

Ngày đăng 10/10/2020

Xem tại đây

Lưu ý: Thí sinh cần nhập thông tin tuyển sinh lên trang đăng ký tuyển sinh online trước khi nộp hồ sơ tại địa chỉ: http://bit.ly/hludkts