Hệ chính quy trình độ đại học tại Phân hiệu

Thông tin tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk

Ngày đăng 08/06/2020

Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk như sau:

* Ngành tuyển sinh tại Phân hiệu: ngành Luật. Mã ngành: 7380101PH

* Chỉ tiêu tuyển sinh tại Phân hiệu: 120 chỉ tiêu

* Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C00, D01, D02, D03

* Phương thức xét tuyển:

- Xét tuyển 40% chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên kết quả học tập loại Giỏi của 03 năm bậc THPT.

- Xét tuyển 60% chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho ngành Luật.

- Ngoài ra, Trường còn tuyển thẳng các thí sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem thông tin chi tiết tại đây.