Thông báo đăng ký chuyển nguyện vọng vào Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk đối với thí sinh đã nộp hồ sơ nhưng không trúng tuyển vào Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy diện xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT tại Trụ sở chính

Ngày đăng 02/08/2021

Thông báo đăng ký chuyển nguyện vọng vào Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk đối với thí sinh đã nộp hồ sơ nhưng không trúng tuyển vào Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy diện xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT tại Trụ sở chính như sau:

Thời gian đăng ký: Đến 17h00 ngày 10/8/2021.

Bảng điểm trúng tuyển

Link đăng ký chuyển nguyện vọng

    Dữ liệu đang cập nhật