Đại học chính quy

Thông báo điểm trúng tuyển và xác nhận nhập học trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2021 diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT và diện xét kết quả chúng chỉ tiếng Anh quốc tế

Ngày đăng 26/07/2021