Đại học chính quy

Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Luật Hà Nội

Ngày đăng 30/05/2020

Đề án xem tại đây

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung "Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020" xem tại đây