Quyết định v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (Khóa 48) Diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Ngày đăng 25/07/2023