Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk (đợt 2 năm 2019)

Ngày đăng 14/11/2019

Tuyển sinh (xét tuyển) khóa 5 văn bằng 2, hình thức vừa làm vừa học, tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk;

Thời gian đào tạo: 2,5 năm (học ngoài giờ hành chính);

Thời gian tuyển sinh: Từ 01/10/2019 đến trước ngày 05/12/2019.

Xem chi tiết: