Thông báo xét tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2024 (Khóa 49) theo các phương thức xét tuyển sớm

Ngày đăng 22/04/2024

Xem tại đây
Từ 23/4/2024: Thí sinh đăng ký thông tin xét tuyển lên Cổng đăng ký xét tuyển sinh trực tuyến của Trường tại địa chỉ: https://ts.hlu.edu.vn

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 xem tại đây

Video hướng dẫn đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Luật Hà Nội: Xem tại đây