Thời khóa biểu các lớp trình độ đại học hình thức đào tạo đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (Đợt 1 năm 2023) và Thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý học tập

Ngày đăng 24/08/2023

Thông báo

Hướng dẫn sử dung phần mềm đăng ký học:
Xem tại đây

Thời khóa biểu các lớp hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học: K22A, K22B, K22C, K22D, K22E

Lưu ý: Buổi sáng bắt đầu từ tiết 1 lúc 7h00, buổi chiều bắt đầu từ tiết 7 lúc 13h00, buổi tối bắt đầu từ tiết 13 lúc 18h00