Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022 (Khóa 47)

Ngày đăng 15/08/2022

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 17h00 ngày 20/8/2022, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo tới các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy (Khóa 47) năm 2022 như sau:

- Thí sinh khẩn trương thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến phải hoàn thành trước 17h00 ngày 20/8/2022 ;

- Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với các phương thức xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (xem hướng dẫn tại Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia). Thí sinh không đăng ký nguyện vọng trực tuyến theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không được công nhận kết quả xét tuyển;

- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo các phương thức xét tuyển sớm bao gồm: Phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh; Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT; Phương thức xét kết quả chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế khi đăng ký nguyện vọng theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia phải chọn đúng phương thức xét tuyển đã đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điệu kiện tốt nghiệp THPT) theo các phương thức xét tuyển sớm với Trường và chọn đăng ký tổ hợp xét tuyển “KHAC”;

-  Thí sinh có thể đăng ký đồng thời nhiều nguyện vọng với các phương thức xét tuyển khác nhau, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển.

* Bảng thông tin chi tiết ngành, phương thức xét tuyển trên Hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) các phương thức xét tuyển sớm