Đại học chính quy

Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 28/06/2021)

Ngày đăng 29/06/2021

Xem tại đây

Lưu ý: thí sinh thiếu hồ sơ (ở mục ghi chú trong danh sách) cần nộp bổ sung trước ngày 30/06/2021, nếu không hồ sơ sẽ không đủ điều kiện xét tuyển.

Trường đang tiếp tục nhận và tổng hợp hồ sơ, thí sinh chưa có tên trong danh sách chú ý theo dõi các thông báo tiếp theo.

* Hỗ trợ thông tin tuyển sinh:

- Hotline: 19001205

- Fanpage: facebook.com/tuyensinhdhlhn