Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 26/06/2021)

Ngày đăng 26/06/2021

Xem tại đây

Lưu ý: thí sinh thiếu hồ sơ (ở mục ghi chú trong danh sách) cần nộp bổ sung trước ngày 30/06/2021, nếu không hồ sơ sẽ không đủ điều kiện xét tuyển.