Đại học chính quy

Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 45 diện xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT

Ngày đăng 19/08/2020

Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển xem  tại đây

Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại đây