Tuyển sinh thạc sĩ

Thông báo V/v tuyển sinh cao học Luật (Đợt 1 năm 2018)
Thông báo V/v tuyển sinh cao học Luật (Đợt 1 năm 2018)
 
Thông báo V/v tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Luật (Đợt 1 năm 2018)
Thông báo V/v tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Luật (Đợt 1 năm 2018)
 
Thông báo V/v nhập học bổ sung cho thí sinh trúng tuyển Cao học luật Khóa 25
Thông báo V/v nhập học bổ sung cho thí sinh trúng tuyển Cao học luật Khóa 25
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với các thí sinh dự thi cao học Luật khóa 25
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với các thí sinh dự thi cao học Luật khóa 25
 
Kết quả phúc tra cao học khóa 25 đối với tất cả các chuyên nghành
Kết quả phúc tra cao học khóa 25 đối với tất cả các chuyên nghành
 
Thông báo nhập học và khai giảng lớp cao học khóa 25
Thông báo nhập học và khai giảng lớp cao học khóa 25
 
Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học năm 2017
Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học năm 2017
 
Sổ điểm thi sau đại học năm 2017 đợt 2
Sổ điểm thi sau đại học năm 2017 đợt 2
 
Lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2017 (Đợt 2)
Lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2017 (Đợt 2)
 
Danh sách thí sinh đăng ký dự thi lớp Cao học 25 đợt 2 (2017-2019)
Danh sách thí sinh đăng ký dự thi lớp Cao học 25 đợt 2 (2017-2019)
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với thí sinh dự thi cao học luật Tây Bắc Khóa 4
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với thí sinh dự thi cao học luật Tây Bắc Khóa 4
 
Thông báo Lịch và hội trường ôn thi Cao học Luật đợt 2 năm 2017
Thông báo Lịch và hội trường ôn thi Cao học Luật đợt 2 năm 2017
 
Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học Luật Tây Bắc khóa 4
Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học Luật Tây Bắc khóa 4
 
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học luật Tây Bắc khóa 4, Tây Nguyên khóa 1 (niên khóa 2017-2019)
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học luật Tây Bắc khóa 4, Tây Nguyên khóa 1 (niên khóa 2017-2019)
 
Sổ điểm thi Sau đại học năm 2017 Cao học Luật khóa 4 tại Tây Bắc
Sổ điểm thi Sau đại học năm 2017 Cao học Luật khóa 4 tại Tây Bắc
 
Thông báo V/v tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học năm 2017
Thông báo V/v tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học năm 2017
 
Thông báo tuyển sinh cao học Luật đợt 2 năm 2017
Thông báo tuyển sinh cao học Luật đợt 2 năm 2017
 
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh Luật đợt 2 năm 2017
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh Luật đợt 2 năm 2017
 
Quyết định V/v công nhận nghiên cứu sinh đối với các thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2017 (niên khóa 2017 - 2021)
Quyết định V/v công nhận nghiên cứu sinh đối với các thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2017 (niên khóa 2017 - 2021)
 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi lớp cao học khóa 4 Tây Bắc năm học 2017-2019
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi lớp cao học khóa 4 Tây Bắc năm học 2017-2019