Tuyển sinh cử nhân vừa làm vừa học

Thông báo tuyển sinh khóa 2, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Trung cấp Đa ngành Hà Nội
Thông báo tuyển sinh khóa 2, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Trung cấp Đa ngành Hà Nội
 
Thông báo tuyển sinh khóa 1, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ
Thông báo tuyển sinh khóa 1, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ
 
Thông báo tuyển sinh khóa 1, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương
Thông báo tuyển sinh khóa 1, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương
 
Thông báo tuyển sinh khóa 1, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên
Thông báo tuyển sinh khóa 1, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên
 
Thông báo tuyển sinh khóa 12, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ
Thông báo tuyển sinh khóa 12, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ
 
Thông báo tuyển sinh khóa 8, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên
Thông báo tuyển sinh khóa 8, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên
 
Thông báo tuyển sinh khóa 3, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Trung cấp Đa ngành Hà Nội
Thông báo tuyển sinh khóa 3, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Trung cấp Đa ngành Hà Nội
 
Quyết định V/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học luật hình thức VLVH VB2 Khóa 16 mở tại trường Đại học Luật HN
Quyết định V/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học luật hình thức VLVH VB2 Khóa 16 mở tại trường Đại học Luật HN
 
Thông báo V/v nhập học và khai giảng lớp K16VB1 và K16VB2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v nhập học và khai giảng lớp K16VB1 và K16VB2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học - Đợt 1 năm 2016
Thông báo tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học - Đợt 1 năm 2016
 
Thông báo tuyển sinh khóa 7 văn bằng 1 (2016-2021) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên
Thông báo tuyển sinh khóa 7 văn bằng 1 (2016-2021) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên
 
Thông báo V/v nhập học và khai giảng lớp K16VB1 và K16VB2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v nhập học và khai giảng lớp K16VB1 và K16VB2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
TB Tuyển sinh khóa 16 văn bằng 1 Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học mở tại trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo Tuyển sinh khóa 16 văn bằng 1 Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học mở tại trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
 
Bế giảng khóa 11A VB1 (2011 – 2016) đại học luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Bế giảng khóa 11A VB1 (2011 – 2016) đại học luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội