Đại học chính quy

Thông báo v/v xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 44 diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo v/v xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 44 diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
 
Thông báo v/v xác định điều kiện tuyển sinh và phân bố chỉ tiêu xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội (tại trụ sở chính Hà Nội) hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo v/v xác định điều kiện tuyển sinh và phân bố chỉ tiêu xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội (tại trụ sở chính Hà Nội) hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Quyết định công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia 2019
Quyết định công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia 2019
 
Thông báo v/v gia hạn nhận hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo v/v gia hạn nhận hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Danh sách hồ sơ không hợp lệ nộp xét tuyển vào K44 (2019-2023) theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT
Danh sách hồ sơ không hợp lệ nộp xét tuyển vào K44 (2019-2023) theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT
 
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện (tính đến hết ngày 07/7/2019) xét tuyển vào K44 (2019-2023) theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện (tính đến hết ngày 07/7/2019) xét tuyển vào K44 (2019-2023) theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT
 
Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tuyển sinh 200 chỉ tiêu đại học luật văn bằng 1 hệ chính quy năm 2019
Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tuyển sinh 200 chỉ tiêu đại học luật văn bằng 1 hệ chính quy năm 2019
 
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đăk Lăk hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đăk Lăk hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy Khóa 44 năm 2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy Khóa 44 năm 2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
Thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
 
Thông báo v/v nhập học đối vói thí sinh trúng tuyển Khóa 43 hệ đại học chính quy năm 2018
Thông báo v/v nhập học đối vói thí sinh trúng tuyển Khóa 43 hệ đại học chính quy năm 2018
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 43 niên khóa 2018-2022 hệ đại học chính quy tính đến ngày 12/8/2018
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 43 niên khóa 2018-2022 hệ đại học chính quy tính đến ngày 12/8/2018
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 43 niên khóa 2018-2022 hệ đại học chính quy tính đến ngày 11/8/2018
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 43 niên khóa 2018-2022 hệ đại học chính quy tính đến ngày 11/8/2018
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 43 niên khóa 2018-2022 hệ đại học chính quy tính đến ngày 10/8/2018
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 43 niên khóa 2018-2022 tính đến ngày 10/8/2018
 
Thông báo xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật khóa 42 hệ đại học chính quy
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2018 Khóa 43 (niên khóa 2018-2022)
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT QG năm 2018 Khóa 43 (niên khóa 2018-2022)