Tuyển sinh thạc sĩ

Thông báo V/v nhập học bổ sung đối với các thí sinh trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2022 và thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 3 năm 2022
Thông báo V/v nhập học bổ sung đối với các thí sinh trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2022 và thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 3 năm 2022
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với thí sinh dự tuyển cao học (Đợt 2 năm 2022)
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với thí sinh dự tuyển cao học (Đợt 2 năm 2022)
 
Thông báo V/v phúc khảo điểm đánh giá hồ sơ hoặc xem xét lại kết quả xét tuyển cao học (Đợt 2 năm 2022)
Thông báo V/v phúc khảo điểm đánh giá hồ sơ hoặc xem xét lại kết quả xét tuyển cao học (Đợt 2 năm 2022)
 
Quyết định V/v phê duyệt phương án điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2022
Quyết định V/v phê duyệt phương án điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2022
 
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022
 
Danh sách thí sinh dự tuyển cao học đợt 2 năm 2022
Danh sách thí sinh dự tuyển cao học đợt 2 năm 2022
 
Thông báo Tổ chức kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2022, môn thi tiếng Anh
Thông báo Tổ chức kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2022, môn thi tiếng Anh
 
Thông báo V/v bổ sung nguyện vọng trong hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học (Đợt 2 năm 2022)
Thông báo V/v bổ sung nguyện vọng trong hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học (Đợt 2 năm 2022)
 
Thông báo V/v ôn thi tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2022
Thông báo V/v ôn thi tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2022
 
Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2022
Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2022
 
Thông báo V/v Nhập học bổ sung đối với thí sinh trúng tuyển cao học đợt 1 năm 2022
Thông báo V/v Nhập học bổ sung đối với thí sinh trúng tuyển cao học đợt 1 năm 2022
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật bổ sung đợt 1 năm 2022 Khóa 30 (niên khóa 2022-2024)
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật bổ sung đợt 1 năm 2022 Khóa 30 (niên khóa 2022-2024)
 
Thông báo V/v tổ chức nhập học lớp Nghiên cứu sinh khóa 28 và Cao học luật khóa 30 (đợt 1 năm 2022)
Thông báo V/v tổ chức nhập học lớp Nghiên cứu sinh khóa 28 và Cao học luật khóa 30 (đợt 1 năm 2022)
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 1 năm 2022, khóa 30 (niên khóa 2022-2024)
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 1 năm 2022, khóa 30 (niên khóa 2022-2024)
 
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển cao học (Đợt 1 năm 2022)
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển cao học (Đợt 1 năm 2022)
 
Thông báo Về việc phúc khảo xét tuyển sau đại học đợt 1 năm 2022
Thông báo Về việc phúc khảo xét tuyển sau đại học đợt 1 năm 2022
 
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022
 
Danh sách phòng thi Tiếng Anh Tuyển sinh Cao học Khóa 30 đợt 1 năm 2022
Danh sách phòng thi Tiếng Anh Tuyển sinh Cao học Khóa 30 đợt 1 năm 2022
 
Thông báo Tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn thi tiếng Anh (Đợt 1 năm 2022)
Thông báo Tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn thi tiếng Anh (Đợt 1 năm 2022)
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học và nghiên cứu sinh (Đợt 1 năm 2022)
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học và nghiên cứu sinh (Đợt 1 năm 2022)