Đại học chính quy

Thông báo điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy năm 2021 (Khóa 46)
Thông báo điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy năm 2021 (Khóa 46)
 
Danh sách thí sinh đăng ký quy đổi điểm ngoại ngữ theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 (đến ngày 30/7/2021)
Danh sách thí sinh đăng ký quy đổi điểm ngoại ngữ theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 (đến ngày 30/7/2021)
 
Thông báo nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2021
Thông báo nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2021
 
Thông báo v/v gia hạn nộp hồ sơ quy đổi điểm ngoại ngữ đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội trình độ đại học chính quy theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Thông báo v/v gia hạn nộp hồ sơ quy đổi điểm ngoại ngữ đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội trình độ đại học chính quy theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, dự bị đại học năm 2021
Danh sách thí sinh đủ điều kiện diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, dự bị đại học năm 2021
 
Thông báo điểm trúng tuyển và xác nhận nhập học trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2021 diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT và diện xét kết quả chúng chỉ tiếng Anh quốc tế
Thông báo điểm trúng tuyển và xác nhận nhập học trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2021 diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT và diện xét kết quả chúng chỉ tiếng Anh quốc tế
 
Thông báo v/v nộp bổ sung hồ sơ và lệ phí tuyển sinh đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức kết quả học tập bậc THPT năm 2021 (khóa 46)
Thông báo v/v nộp bổ sung hồ sơ và lệ phí tuyển sinh đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức kết quả học tập bậc THPT năm 2021 (khóa 46)
 
Thông báo v/v quy đổi điểm ngoại ngữ đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội trình độ đại học chính quy theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Thông báo v/v quy đổi điểm ngoại ngữ đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội trình độ đại học chính quy theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
 
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 30/06/2021)
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 30/06/2021)
 
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 30/06/2021)
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 30/06/2021)
 
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 29/06/2021)
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 29/06/2021)
 
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 29/06/2021)
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 29/06/2021)
 
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 28/06/2021)
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 28/06/2021)
 
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 26/06/2021)
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 26/06/2021)
 
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 26/06/2021)
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 26/06/2021)
 
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 16/06/2021)
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 16/06/2021)
 
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 10/06/2021)
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 10/06/2021)
 
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 08/06/2021)
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 08/06/2021)
 
Quyết định điều chỉnh Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021
Quyết định điều chỉnh Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021
 
Thông báo v/v nộp hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ 2021 theo phương thức xét kết quả chứng chỉ ngoại ngữ
Thông báo v/v nộp hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ 2021 theo phương thức xét kết quả chứng chỉ ngoại ngữ