Tuyển sinh tại Phân hiệu Đắk Lắk

Quyết định công nhận thí sinh đủ điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức chính quy (Khóa 46) tại Phân hiệu Đắk Lắk (Diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT - Xét tuyển bổ sung)
Quyết định công nhận thí sinh đủ điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức chính quy (Khóa 46) tại Phân hiệu Đắk Lắk (Diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT - Xét tuyển bổ sung)
 
Thông báo đăng ký chuyển nguyện vọng vào Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk đối với thí sinh đã nộp hồ sơ nhưng không trúng tuyển vào Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy diện xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT tại Trụ sở chính
Đăng ký chuyển nguyện vọng vào Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk đối với thí sinh đã nộp hồ sơ nhưng không trúng tuyển vào Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy diện xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT tại trụ sở chính
 
Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021, mở tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021, mở tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Khóa 1 ngành Luật, văn bằng đại học thứ nhất hình thức vừa làm vừa học mở tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Khóa 1 ngành Luật, văn bằng đại học thứ nhất hình thức vừa làm vừa học mở tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo về việc nhập học và khai giảng đối với Lớp Cao học Khóa 28ƯD-PH tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo về việc nhập học và khai giảng đối với Lớp Cao học Khóa 28ƯD-PH tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo tiếp tục gia hạn nhận hồ so tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Thông báo tiếp tục gia hạn nhận hồ so tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung vào Khóa 45 ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk (đợt 2)
Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung vào Khóa 45 ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk (đợt 2)
 
Thông báo v/v gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Thông báo v/v gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Một số lưu ý đối với thi sinh Khóa 45 hệ đại học chính quy nhập học tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Một số lưu ý đối với thi sinh Khóa 45 hệ đại học chính quy nhập học tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Thông báo tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Thông báo nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 45 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 45 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ đại học hệ vừa làm vừa học văn bằng đại học thứ hai Đợt 1 năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ đại học hệ vừa làm vừa học văn bằng đại học thứ hai Đợt 1 năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo tuyển sinh cao học luật năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo tuyển sinh cao học luật năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông tin tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông tin tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học hình thức liên thông năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học hình thức liên thông năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học văn bằng đại học thứ nhất năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học văn bằng đại học thứ nhất năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Khảo sát nhu cầu tuyển sinh trình độ thạc sĩ luật học năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Khảo sát nhu cầu tuyển sinh trình độ thạc sĩ luật học năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học năm 2020 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tuyển sinh liên tục trong năm 2020 đối với hệ vừa làm vừa học trình độ đại học văn bằng 1, văn bằng 2 và liên thông.
 
Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk (đợt 2 năm 2019)
Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk (đợt 2 năm 2019)
 
Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk (đợt 2 năm 2019)
Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk (đợt 2 năm 2019)