Hệ văn bằng 2 chính quy

Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt 2 năm 2021) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt 2 năm 2021) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo đối với thí sinh đăng ký dự tuyển trình dộ đại học hình thức chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 20 (đợt1 năm 2021)
Thông báo đối với thí sinh đăng ký dự tuyển trình dộ đại học hình thức chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 20 (đợt1 năm 2021)
 
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học năm 2021 (đợt 1)
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học năm 2021 (đợt 1)
 
Thông báo v/v thay đổi phương thức tuyển sinh và gia hạn thời hạn tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 1 năm 2021
Thông báo v/v thay đổi phương thức tuyển sinh và gia hạn thời hạn tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 1 năm 2021
 
Thông báo gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 1 năm 2021
Thông báo gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 1 năm 2021
 
Thông báo v/v nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trình độ đại học vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021
Thông báo v/v nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trình độ đại học vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh văn bằng hai chính quy năm 2021 đợt 1 (Khóa 20)
Lịch ôn tập thi tuyển sinh văn bằng hai chính quy năm 2021 đợt 1 (Khóa 20)
 
Thông báo tuyển sinh cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 1 năm 2021 tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo tuyển sinh cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 1 năm 2021 tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2
Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2
 
Thông báo điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học đối với hình thức đào tạo để cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2 năm 2020
Thông báo điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học đối với hình thức đào tạo để cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2 năm 2020
 
Sổ điểm thi tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2 năm 2020
Sổ điểm thi tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2 năm 2020
 
Danh sách phòng thi kỳ thi tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2 năm 2020
Danh sách phòng thi kỳ thi tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2 năm 2020
 
Thông báo về kết luận của Chủ tịnh Hội đồng tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2 năm 2020
Thông báo về kết luận của Chủ tịnh Hội đồng tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2 năm 2020
 
Thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 2 năm 2020
Thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 2 năm 2020
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh cấp bằng đại học cho người đã có bằng đại học năm 2020 (đợt 2)
Lịch ôn tập thi tuyển sinh cấp bằng đại học cho người đã có bằng đại học năm 2020 (đợt 2)
 
Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt 2 năm 2020)
Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt 2 năm 2020)
 
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh Khóa 19 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy đợt 1 năm 2020
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh Khóa 19 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy đợt 1 năm 2020
 
Thông báo v/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học đối với sinh viên Khóa 19 đợt 1 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học đối với sinh viên Khóa 19 đợt 1 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Giấy báo dự thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 19 đợt 1 năm 2020
Giấy báo dự thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 19 đợt 1 năm 2020
 
Thông báo về kết luận của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy Khóa 19 đợt 1 năm 2020
Thông báo về kết luận của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy Khóa 19 đợt 1 năm 2020