Hệ sau đại học

Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021
 
Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021
Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021
 
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021
 
Lịch thi Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021
Lịch thi Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021
 
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi tuyển sinh và triển khai phòng chống dịch COVID-19 đối với thí sinh dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi tuyển sinh và triển khai phòng chống dịch COVID-19 đối với thí sinh dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021
 
Thông báo V/v ôn thi tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2021
Thông báo V/v ôn thi tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2021
 
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi tuyển sinh và một số nội dung khác trong thông báo tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2021
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi tuyển sinh và một số nội dung khác trong thông báo tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2021
 
Danh sách thí sinh cao học khóa 29 học bổ sung kiến thức
Danh sách thí sinh cao học khóa 29 học bổ sung kiến thức
 
Thông báo V/v triển khai tổ chức tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ ngày 04/5/2021
Thông báo V/v triển khai tổ chức tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ ngày 04/5/2021
 
Lịch ôn thi và lịch học bổ sung kiến thức Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021
Lịch ôn thi và lịch học bổ sung kiến thức Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021
 
Thông báo Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021
Thông báo Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021
 
Thông báo Tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021
Thông báo Tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021
 
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2020
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2020
 
Thông báo Về lịch nhập học bổ sung đối với thí sinh trúng tuyển Lớp cao học khóa 28 (đợt 2)
Thông báo Về lịch nhập học bổ sung đối với thí sinh trúng tuyển Lớp cao học khóa 28 (đợt 2)
 
Thông báo V/v nhập học và khai giảng đối với Lớp cao học Khóa 28UD - PH
Thông báo V/v nhập học và khai giảng đối với Lớp cao học Khóa 28UD - PH
 
Thông báo V/v nhập học và khai giảng đối với Lớp cao học Khóa 28-UD
Thông báo V/v nhập học và khai giảng đối với Lớp cao học Khóa 28-UD
 
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển cao học Đợt 2 năm 2020 - Danh sách thí sinh trúng tuyển cao học luật đợt 2 năm 2020
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển cao học Đợt 2 năm 2020 - Danh sách thí sinh trúng tuyển cao học luật đợt 2 năm 2020
 
Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
 
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020