Hệ sau đại học

Thông báo V/v điều chỉnh một số nội dung trong Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021
Thông báo V/v điều chỉnh một số nội dung trong Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021
 
Thông báo V/v thay đổi, bổ sung một số nội dung trong Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021
Thông báo V/v thay đổi, bổ sung một số nội dung trong Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh cao học (Đợt 2 năm 2021)
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh cao học (Đợt 2 năm 2021)
 
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh lần 1 đợt 2 năm 2021 (niên khóa 2021-2024)
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh lần 1 đợt 2 năm 2021 (niên khóa 2021-2024)
 
Thông báo Tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021
Thông báo Tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021
 
Thông báo V/v tổ chức nhập học theo hình thức trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển sau đại học đợt 1 năm 2021
Thông báo V/v tổ chức nhập học theo hình thức trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển sau đại học đợt 1 năm 2021
 
Thông báo Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021
Thông báo Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021
 
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021, (niên khóa 2021-2024)
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021, (niên khóa 2021-2024)
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 1 năm 2021, khóa 29 (niên khóa 2021-2023)
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 1 năm 2021, khóa 29 (niên khóa 2021-2023)
 
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021
 
Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021
Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021
 
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021
 
Lịch thi Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021
Lịch thi Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021
 
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi tuyển sinh và triển khai phòng chống dịch COVID-19 đối với thí sinh dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi tuyển sinh và triển khai phòng chống dịch COVID-19 đối với thí sinh dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021
 
Thông báo V/v ôn thi tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2021
Thông báo V/v ôn thi tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2021
 
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi tuyển sinh và một số nội dung khác trong thông báo tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2021
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi tuyển sinh và một số nội dung khác trong thông báo tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2021
 
Danh sách thí sinh cao học khóa 29 học bổ sung kiến thức
Danh sách thí sinh cao học khóa 29 học bổ sung kiến thức
 
Thông báo V/v triển khai tổ chức tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ ngày 04/5/2021
Thông báo V/v triển khai tổ chức tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ ngày 04/5/2021
 
Lịch ôn thi và lịch học bổ sung kiến thức Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021
Lịch ôn thi và lịch học bổ sung kiến thức Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021
 
Thông báo Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021
Thông báo Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021